Pazartesi, 22 Ocak 2018
Yüce Mevla, muazzam bir alem ve o alem içinde insan yaşamına en uygun olarak Dünya’yı yaratmıştır. Var edilen bu aleme, Rabbimiz tarafından bir denge konmuş, bu dengenin gözetilmesi ve korunması ise insana bırakılmıştır. Bu sebeple, insanın kendisine, ailesine yaşadığı topluma karşı sorumlulukları olduğu gibi, doğal çevreye karşı da sorumlulukları vardır.
Bugün “Ekolojik Dengenin Bozulması” sonucunda iklimlerin değiştiğini, kuraklık riskinin arttığını görmekteyiz. Yağmurlarını azalması neticesinde ise, öncelikli başvurduğumuz durum ise “Yağmur Duaları” olmaktadır. Bu yazımızda da Yağmur Duası hakkında genel bilgiler vereceğiz.
Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz bir cuma günü hutbe okurken bir adam gelip, - “Ey Allah'ın elçisi! Hayvanlar telef oldu, dua et de Allah bize yağmur versin!” demiş, Peygamberimiz de bunun üzerine ellerini kaldırarak, “Allahümme, eskınâ! Allahümme, eskınâ!” (Ey Allahım! Bize su ver, yağmur ver)" diye dua etmiş ve bu duanın ardından gökte hiçbir yağmur belirtisi yokken birden bulutlar görünmüş ve ardından yağmur yağmaya başlamıştı. Bu durum bir hafta sürdü. Ertesi cuma bir adam gelerek "Ey Allah'ın elçisi, yağmur sebebiyle, mallarımız telef oldu, yollarımız kapandı. Allah'a dua etseniz de şu yağmuru durdursa!" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Allahümme havâleynâ velâ aleynâ. Allâhümme! ale'l-âkâm ve'd-dırâb ve butîni'l-evdiye ve menâbiti'ş-şecer (Allahım! Üzerimize değil, çevremize; Allahım, dağlara, tepelere, vadilerin içlerine ve ağaç biten yerlere) diye dua etti ve yağmur hemen kesildi (Buhârî, “İstiska”, 6; Müslim, “İstiska”, 2, 8).
Bazı rivayetlerde, yağmur duasına çıkıldığında Peygamberimiz’in iki rek‘at namaz kıldırdığı, namazda açıktan okuduğu, namazdan sonra ridâsını çıkarıp ters çevirerek giydiği ve kıbleye dönüp ellerini omuz hizasına kadar kaldırarak dua ettiği belirtilmiştir (Müslim, “İstiska”, 1).
Yağmur duası, sulamak ve bol yağmur almak için başka tedbirler almaya engel değildir; müminler hem tabii ve teknik tedbirleri alır, hem de her şey iradesine bağlı bulunan Rablerine dua ederler. Dua ise sadece sözle değildir. Fiili dua da şarttır. Yani üzerimize düşen görevlerin bilincinde olmak fiili duadır. Su kaynaklarımızı doğru kullanmak, israf etmemek ve sularımızı boşa akıtmamak fiili duadır. Biz tedbirlerimizi tam anlamıyla alacağız ve Rabbimize karşı sözlü duada bulunacağız.
Yüce Rabbim suya ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, bizleri susuzluğa bunun neticesinde de kıtlığa maruz bırakmasın.
Ahmet ÜNAL
Vaiz

Ülkemizi işgal etme, bağımsızlığımızı elimizden alma girişimi olan darbeyi ve darbecileri lanetliyor, www.guncelvaaz.com internet sayfamızda siz kıymetli din görevlilerimizin halkımızla paylaşacağınız vaazları istifadelerinize sunmaya devam edeceğiz.

Ahmet ÜNAL

Uzman Vaiz

Online Ziyaretçiler

91 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi