Pazar, 21 Ekim 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan Haftalık Cuma Hutbesini ve bu hutbeye uyumlu cuma vaazlarımızı www.guncelvaaz.com internet sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Ahmet ÜNAL

Başkanlık Vaizi

…وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

Aşure Günü

Muhterem Müslümanlar

Kameri aylardan Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Bu günde birçok Peygamberin hayatında önemli ve olumlu olaylar vuku bulmuştur. Sahih kaynaklarda zikredildiğine göre; Bu gün, Hz. Ademin dünya yüzüne indirilmesine sebep olan hatası için tövbesinin kabul edildiği, Hz. Nuh’un gemisinin Cudi dağına oturduğu, Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu, Hz. Musa ve Hz. İsa’nın doğduğu, Hz. Musa’nın ve kavminin Firavunun zulmünden kurtulduğu, Hz. Yakup’un oğlu Hz. Yusuf’a kavuştuğu gündür. Bu sebeple Aşure günü bütün dinlerde ve en son din İslam Dininde önemli bir yere sahiptir.

İbn Abbas’tan rivayetle, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Aşure gününde oruç tutmuş ve oruç tutmayı tavsiye etmiş, ayrıca Muharrem ayının dokuzuncu gününü de  oruçlu tavsiyesinde bulunmuş, bu günde tutulacak orucu Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç olarak değerlendirmiş ve geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olacağı müjdesini vermiştir. (Riyazü’s-Salihin, Hadis No:1255-1256-1257) Bu hadislerden anlaşılacağı üzere Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu günlerini oruçla geçirmek müstehaptır.

Aziz Müminler

Hutbemizin giriş bölümünde de dile getirdiğimiz üzere nice Peygamberin hayatında olumlu ve önemli bir yere sahip olan Aşure günü, İslam tarihinde Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin’in Kerbelada şehit edildiği bir gün olarak ta hatırlanmaktadır. Tarihin belirli bir kesiminde meydana gelen ve bizleri derinden etkileyen bu olay hakkında iyi düşünmek ve gerekli dersleri çıkarmak gerekmektedir. Bu husus hepimizin yüreğini dağlamakta ve derinden üzmektedir. Ama bu üzüntü bizleri bir ayrıma götürmemeli, intikam duygularının ortaya çıktığı bedenlerimizi tahrip ettiğmiz bir olaya dönüşmemelidir. Müslümanlara düşen görev, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak ve belli bir bilinci oluşturmak olmalıdır.

Kıymetli Kardeşlerim

Aşure günü bize şu iki durumu göz ardı etmememizi gösteriyor. İlki, Yüce Allah’ın emrettiklerini ve yasakladıklarını yerine getirmeye çalışanları Allah yardımsız bırakmamakta, ikinci olarak Müslümanların arasına sokulan bir fitnenin sonuçlarının önceden kestirilemeyecek kadar sıkıntılar doğurmaktadır. Bize düşen, Yüce rabbimizin emir ve yasaklarına uymak, ayrıca aramızdaki birlik ve beraberliği, kardeşliği, sevgi ve saygıyı en yüksek seviyede tutmaktır.

Hutbemi bir ayet mealiyle bitiriyorum. “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kuran’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.” (Al-i İmran, 103)    

 Ahmet ÜNAL

       Vaiz

Online Ziyaretçiler

146 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi