Pazar, 21 Ekim 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan Haftalık Cuma Hutbesini ve bu hutbeye uyumlu cuma vaazlarımızı www.guncelvaaz.com internet sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Ahmet ÜNAL

Başkanlık Vaizi

 

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Büyüklere Saygı İslam Dininin Emridir

Muhterem Müslümanlar

Yaşlılık ömrü olanlar için kaçınılmaz bir gerçektir. İnsanoğlunun bedenini, ruh halini tersine çeviren bir durumdur. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır. “Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi?”(1)

Kıymetli Müminler

Toplumumuzun en temel unsurlarından olan yaşlılarımızın her tülü ihtiyaçlarını gidermek, insanlığımızın bir gereği olduğu gibi, dinimizin de bir emridir. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Müslüman’dan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslüman’ın ayıbını örtenin Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter. ”(2)

Kıymetli Genç Kardeşlerim

Hayat tecrübelerinden istifade etmede, yanlış hareketlerimizi doğruya ulaştırmada, doğru davranış şekillerimizi devam ettirmede yaşlılarımız bizler için çok büyük bir nimettir. Ayrıca onların dualarını almak suretiyle Rabbimizin rızasına nail olma imkânımız vardır.

Yaşlılarımız evlerimizin bereketi, çocuklarımızın dedeleri ve nineleridir. Günümüzde çok fazla vakit ayıramadığımız çocuklarımızın sevgi, şefkat ve merhamet çerçevesinde büyüyebilmeleri, saygıyı hayat tarzı haline getirebilmeleri için kendilerine muhtacız.

Bu sebeple hangi gerekçeyle olursa olsun yaşlılarımızın bir başına yalnızlığa terk edilmeleri asla doğru bir davranış şekli değildir. Bugün yaşlılarımıza göstermiş olduğumuz saygısızlığın, onları hayatımızdan uzaklaştırmamızın milli ve dini hiçbir dayanağı yoktur.

Aziz Cemaatimiz

Yaşlılar evi, düşkünler yurdu, huzur evleri gibi yerler mecburiyetten ortaya çıkmış kurumlardır. Çünkü böyle kurumlar daha düne kadar toplumumuzda yok idi. Şu anda o yerlerde kalanlar, her türlü ihtiyacı tam anlamıyla karşılansa bile, ziyaretçi beklemektedirler. Erzincan İlimizde çok iyi imkânlar ile yaşlılarımızın ihtiyacının görüldüğü Huzur evi ve bu yerde kalan büyüklerimiz var. Ve bu büyüklerimiz, kendilerini ziyaret etmek için bizleri beklemektedirler.

Unutmayalım ki, ömrümüz var ise bir gün bizde yaşlanacağız. Yaşlandığımızda bizlere yapılmasından hoşnut olmayacağımız şeyleri bugün bizlerde yaşlılarımıza reva görmeyelim.

Hutbemi, yaşlılarımıza en doğru yaklaşım şeklini bizlere aktaran bir ayet mealiyle bitiriyorum. “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”(3)

www.guncelvaaz.com

Ahmet ÜNAL

Vaiz

1.Yasin, 36/68

2. Buhârî Mezâlim 3;

3. İsra, 17/23-24

Online Ziyaretçiler

232 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi