Pazar, 21 Ekim 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan Haftalık Cuma Hutbesini ve bu hutbeye uyumlu cuma vaazlarımızı www.guncelvaaz.com internet sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Ahmet ÜNAL

Başkanlık Vaizi

 

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

 

Maddi ve Manevi Temizlik

Muhterem Müslümanlar

Temizlik, kişinin maddi ve manevi kirlerden arınması, iç ve dış dünyasının temiz olması demektir. Dinimizde temizlik, bir kısım ibadetlerin şartı olduğu gibi, sağlıklı yaşamanın da bir gereğidir. Allah sevgisini kazanmaya vesiledir. Kur’an-ı Kerim’de “Oku” fermanından sonra“Elbiseni temiz tut”(1)ayetinin nazil olması,  Hadis-i Şerifte de, “Temizlik İmanın yarısıdır”(2) buyrulması, İslam dininin temizliğe verdiği önemi belirtmektedir.

 

Kıymetli İnananlar

Sağlığın korunmasında temizliğin rolü çok büyüktür. Vücudumuzu mikrop ve bakterilerden koruyabilmek için; yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması, dişlerin fırçalanması gerekir. Bu önemli davranışlar Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’den bizlere şöyle aktarılmaktadır. "Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonraki yıkamalardadır"(3)"Misvak ağzı temizler, Rabbi hoşnut eder”(4)

Aşırı kilo, diyabet, koah gibi yaşam kalitesini düşüren hastalıkların önlenmesi noktasında dikkatli beslenmek, zararlı yiyecekleri ve içecekleri tüketmemekte önemli bir ilkedir. Efendimiz bir hadislerinde bizlere şöyle uyarıda bulunmaktadır. İnsanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna belini doğrultacak birkaç lokma kâfidir. Mutlaka yemesi gerekiyorsa üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefes alıp vermeğe bırakmalıdır.”(5)

 

Değerli Müslümanlar

Dünya ve ahiret mutluluğumuzda maddi temizlik kadar manevi temizlikte önemlidir. Manevi temizlikte ilk adım tövbedir. Çünkü tövbe manevi kirlerden arınma vesilesidir.  Abdestimiz, guslümüz, namaz kılmak için bedenimizi, elbisemizi ve namaz kılacağımız yeri temiz tutmamız, namazımız, orucumuz, zekâtımız, haccımız, Kur’an-ı kerim okumamız hepsi birer manevi arınmadır. Yüce Rabbimizde bizi, tövbeye, iman etmeye ve Salih ameller işlemeye çağırmakta ve bizlere şöyle müjde vermektedir.  “Ancak tövbe ve iman edip iyi işler yapanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır; engin merhamet sahibidir.”(6)

 

Kıymetli Müminler

Maddi kirlerden temizliğe riayet etmekle, dengeli beslenmekle, zararlı alışkanlıklara müptela olmamakla, manevi kirlerden ise tövbe ederek, Rabbimizin emirlerine uyarak, yasaklarından kaçınarak arınacağız. Hayatımızı yaşanmaz hale getiren, kanser, diyabet, koah gibi hastalıklara sebep veren kötü ve zararlı alışkanlıklardan, duygularımızı kirleten yanlış söz ve davranışlardan uzak duracağız. Yüce Rabbimizin ayetiyle hutbemi sonlandırıyorum. “…Şüphesiz ki Allah, çok tövbe edenleri sever,  çok temizlenenleri sever”(7)

 

Ahmet ÜNAL

Vaiz

1. Müddessir, 74/4

2. Müslim Taharet 1

3. Ebu Dâvud, Et'ime, 12 (IV, 136)

4. Buharî, Savm, 27 (II, 234)

5.İbn Mâce, Etıme: 50

6. Furkan, 25/ 70 

7. Bakara, 2/222

Online Ziyaretçiler

183 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi