Pazar, 21 Ekim 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan Haftalık Cuma Hutbesini ve bu hutbeye uyumlu cuma vaazlarımızı www.guncelvaaz.com internet sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Ahmet ÜNAL

Başkanlık Vaizi

 

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

وقال النبي صلى الله تعالي عليه و سلم : منْ أَحْدثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهُو رَدٌّ

Hurafeler ve Hayatımıza Etkileri

Muhterem Müslümanlar

Hurafe; akla ve gerçeğe aykırı, aldatıcı söz demektir. Masal, efsane ve genel olarak gerçek dışı kabul edildiği halde hoşa giden nakil ve rivayetlerde hurafe olarak değerlendirilebilir. Ayrıca hiçbir mantıki izahatı bulunmayan, din adına ileri sürülüp benimsenen batıl inanç ve davranışlarda hurafe kapsamına girmektedir.

Kıymetli Müminler

Çağımızda en yaygın hurafelerin başında Türbe ziyaretlerinde yapılan yanlışlıklar gelmektedir. Nitekim türbelerde yatanları beşer üstü varlık olarak görüp Allah ile aracı olarak kabul etmek, türbelere çaput, bez bağlamak ve mum yakmak, orada yatanlara adak adamak, türbelerin etrafında bulunan duvar, demir vb. şeyleri öpmek, türbe kapılarına sahip olmak istenilen şeyin resmini çizmek gibi davranış şekillerinin tamamı hurafedir. Oysaki her gün beş vakit namazımızda Fatiha süresinde şu ayeti okumaktayız. “Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden Yardım dileriz”(1)

Ayrıca bazı hayvanları, günleri ve davranış şekillerini uğursuz saymakta hurafedir. Baykuş sesi, kara kedi, tavşan, karga vb. hayvanlarla, iki bayram arasında nikâh yapmamak, gece vakti ev süpürmek, merdiven altından geçmemek, ezan okunurken köpek ulumasını hayırsızlığa saymak değişik hurafelerin bazılarıdır.

 

Aziz Müminler

Hurafeler zamanla terk edilmediği için dini bir vecibeymiş ve bunlardan vazgeçilemezmiş gibi kabul görmektedir. Oysaki hurafeler bidattir. Bidat ise Efendimiz tarafından yasaklanmıştır. Hadislerde şöyle buyrulmaktadır. “Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez.”(2), “Bundan sonra söyleyeceğim şudur ki: Sözün en hayırlısı Allah’ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sel-lem’ in yoludur. İşlerin en kötüsü, sonradan ortaya çıkarılmış olan bid’atlardır. Her bid’at dalâlettir, sapıklıktır.”(3)

Kıymetli Cemaatimiz

Hurafeleri ortaya çıkaranlar ve bu hurafeleri yaygın hale getirenler için dünya ve ahiret sıkıntısı vardır. Sevgili Peygamberimizin bu hususla ilgili bir hadislerini aktararak hutbemi sonlandırıyorum. “İslâm’da iyi bir çığır açan kimseye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz.”(4)

www.guncelvaaz.com

Ahmet ÜNAL

Vaiz

1. Fatiha, 1/5

2. Riyazü’s-Salihin, Hadis No:171

3. Riyazü’s-Salihin, Hadis No:172

4. Riyazü’s-Salihin, Hadis No:173

Online Ziyaretçiler

181 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi