Elfaz-ı Küfür

 

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْلَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِوَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

Elfaz-ı Küfür

Kıymetli Müminler

Elfaz-ı küfür; îmândan çıkıp küfre girmeye sebep olan sözler anlamına gelir. Allah'ı, melekleri, kitapları, peygamberleri, kaderi (hayır ve şerrin Allâh'ın yaratması ile meydana geldiğini) ve âhiret gününü ya da Kur'ân'ın ayetlerinden herhangi birini yalanlayan, inkâr eden veya alay konusu yapıp küçümseyen küfür fiilini gerçekleştirmiş olur.

Küfür sözlerin hüküm ifade etmesi için bu sözleri söyleyenlerin buluğ çağına ermeleri, sarhoşluk, uyku ve baskı gibi hallerden uzak bulunmaları gerekir.(1)

Değerli Müslümanlar

Allah’ı, Kur’an-ı Kerimi ve Hz. Peygamberi alaya alan kelimeleri kullanmak küfür lafızlarındandır ve azabı gerektir. Bir ayette bu hususa şöyle işaret edilmektedir. “Eğer onlara, (niçin alay ettiklerini) sorarsan, elbette, biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk, derler. De ki: Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz? (Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kâfir oldunuz. Sizden (tevbe eden) bir gurubu bağışlasak bile, bir guruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz.”(2)

Ayrıca Ashab-ı Kiram Efendilerimize karşı kötü söz sarf etmek, alaya almak ise büyük bir günahtır. Çünkü Yüce Rabbimiz Kur’anda Ashabı şöyle övmektedir. “(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır.”(3) Sevgili Peygamberimiz ise bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. "Ashâbıma sövmeyiniz. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse, onların iki avuç veya bir avuç miktarındaki bağışına ulaşamaz”(4)

Kıymetli Cemaatimiz

Dünya ve ahiret hayatımıza hiçbir faydası olmayan boş, faydasız söz ve davranışlardan uzak durmalıyız. Söylediğimiz sözün nereye gittiğinin farkında olmalı, bilmediğimiz şeylerin ardına düşmemeliyiz.

Hutbemi Sevgili Peygamberimizin bir hadisleriyle sonlandırıyorum. "Kul, Allah'ın hoşnut olduğu bir sözü önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onun derecesini yüceltir. Yine bir kul Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü hiç önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onu bu sözü sebebiyle cehennemin dibine atar."(5)

www.guncelvaaz.com

Ahmet ÜNAL

Vaiz

1. Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB. Yay. “Elfaz-ı Küfür” md

2. Tevbe, 9/65-66

3. Tevbe, 9/100

4. Müslim, Fedâilu's-Sahâbe, 54

5. Riyazü’s-Salihin Hadis No: 1518