Toplumun Gelişiminde Eğitim ve Öğretimin Önemi

 

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ {} اقْرَأْ وَرَبُّكَالْأَكْرَمُ {} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ {} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Toplumun Gelişiminde Eğitim ve Öğretimin Önemi

Kıymetli Müminler

İnsanın, kendisine, ailesine, yaşadığı topluma ve bütün dünyaya faydalı bir yaşam sürdürebilmesi için en gerekli olan şeylerin başında ilim gelmektedir. İslam Dininde, ilim, bütün erkek ve kadınlar için farz kılınmış, Yaratanın kullarına ilk emri “Oku” olmuştur. Alak süresinde şöyle buyrulmaktadır. “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak” dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”(1)

Değerli Müslümanlar

İlme giden yol eğitim ve öğretimle sağlanmaktadır. Ferdin hem kendisiyle hem de yaşadığı toplumla olan ilişkilerinde sağlam bir yapı oluşturması yine eğitim ve öğretimle olmaktadır. Sosyal yapıda iyiye doğru gelişimin öncüsü, kişi için hayatın her safhasında ihtiyaç duyulan en önemli şey yine eğitim ve öğretimdir.

Aziz Cemaat

Eğitim ve öğretimin ilk başladığı yer aile yuvasıdır. Birey, kendisine lazım olan ve hayat boyu unutmayacağı en önemli bilgileri hep bu yuvadan alır. Karakterin şekillenmesi, duyguların oluşması ve dini hayatın yaşanılır hale gelmesi hep bu döneme rastlamaktadır. Vatanını ve milletini seven, büyüklerine saygılı, küçüklerine merhametli ve kötü alışkanlıkları olmayan bir nesil yetiştirilmesinin yolu önce aileden geçmektedir.

Eğitim ve öğretimde en etkili yerlerden biride okuldur. Okul, fertlerin aile yuvasından sonra kendilerine bilgi sağlayan en etkin kurumların başındadır. Cehaletin önlenmesi ve bilginin hayata aktarılması hep okul sayesinde olmaktadır. Milletlerin geleceğini belirleyen, bireyleri toplumla buluşturan ve onlara sosyal bir kimlik kazandıranların başında öğretmenler gelmektedir.

Muhterem Müslümanlar

Öğrendiğimiz ilmi irfanla yoğurarak hayatımıza aktaralım, dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek için gayret edelim.

Hutbemi Sevgili Peygamberimizin bir hadisiyle bitiriyorum. "Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir: Allah'ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse; Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse."(2)

www.guncelvaaz.com

Ahmet ÜNAL

Vaiz

1.Alak, 96/1-5

2. Riyazü’s-Salihin, Hadis No:1380