Allah'a İman

 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً

Allah’a İman

Muhterem Müslümanlar

Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. “Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur; bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.”(1) Kalbin iyi olması, dünya ve ahirette mutluluğunun elde edilmesi imana bağlıdır. Çünkü bütün hakikatlerin başı, selamet ve emniyet imandadır. Ahirette kendisinden ilk sorguya çekileceğimiz şey,  Rabbimizin bizlere vermiş olduğu en büyük nimet imandır.

 

Kıymetli Müminler

İmanın şartlarından ilki ise Allah’a inanmaktır. Yaratılmamızın asıl hikmeti de budur. Yaratanımız, yaşatanımız, rızık verenimiz Allah (c.c.), bize kendisini şöyle bildirmektedir.

“De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”(2) “Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir.”(3)

“Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”(4)

O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. (59/23)

 

Kıymetli Müminler

Âlemin yaratılışı, hayatın ve ölümün var edilmesi bizlere Yüce Allah’ı hatırlatmalıdır. Nitekim Kur’an-ı Kerim bu hususu bizlere şöyle aktarıyor. “O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?(5)

Allah’a iman etmemiz, O’na yönelmemiz ve O’ndan yardım istememiz, başarılı olmamızın ve karşılaştığımız sıkıntılarımızın çözümünün başlangıç noktasını teşkil eder. O’na dayanmamız ve güvenmemiz bize güç kazandırır. Yüce Rabbimiz umulmayan, beklenmeyen yer ve yönlerden kolaylıklar ihsan eder. Çünkü O’nun her şeye gücü yeter.(6)

 

Değerli Müslümanlar

İmanımızın şükrünü yerine getirelim. Cenab-ı Mevla’nın göndermiş olduğu Kur’an-ı Kerimi hayat düsturu haline getirelim. Emirlerine uyalım, yasaklarından kaçınalım.  Böylelikle O’nun rızasını kazanalım. İman edilmesi gereken hususlarda şüpheye düşmeyelim. Gerçek mutluluğun imandan geçtiğini ise asla unutmayalım.

Hutbemi bir ayet mealiyle sonlandırıyorum. “İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar (bilmelidirler ki) biz, güzel işler yapanların ecrini zâyi etmeyiz. İşte onlara, alt taraflarından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır… (İşte O yer) Ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeridir!” (7)

www.guncelvaaz.com

Ahmet ÜNAL

Vaiz

1. Buhari, İman 39

2. İhlas, 112/1-4

3. Fatiha, 1/2-4

4. Bakara, 2/255

5. Mülk, 67/3

6. Kur’an’dan Öğütler