Umrenin Fazileti

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ (Bakara, 2/196)

 

وقال النبي صلى الله تعالي عليه و سلم : 

العُمْرَة إلى العُمْرِة كَفَّارةٌ لما بيْنهُما ، والحجُّ المَبرُورُ لَيس لهُ جزَاءٌ إلاَّ الجَنَّةَ

 

Umrenin Fazileti

Muhterem Müslümanlar!

Hacca gidebilecek kadar zamanı maddi imkânı bulunmayanlar için yeni bir Umre mevsimi başladı. İnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev, dünyanın en kutsal mekânı olan kıblemiz Kâbe’yi ziyaret edip, tavaf etme imkânını Umre yolculuğu ile elde edebilir, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in kabrini ziyaret edebilir, O’nun selamına muhatap olabiliriz.

Efendimiz (s.a.s) umre yolculuğu ile ilgili şu müjdeleri vermektedir. “Hac ve umre yapanlar, Allah’ın evinin ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse; dualarına icabet eder, ondan bağışlanma dilerlerse; onları bağışlar.”(1)

 “Benim mescidim (Mescid-i Nebevî) de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram dışında diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Mescid-i Haram’da kılınan bir namaz,  diğer mescitlerde kılınan yüz bin namazdan daha faziletlidir.”(2)

 

Değerli Müminler!

Umre; ihrama girerek tavaf ve sa‘y yapmak, sonra da tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Umreye “el-Haccu'l-Asgar” (Küçük Hac) denilmektedir.  

Umre yolculuğuna çıkmaya niyetlenen kardeşlerimiz öncelikle şu hususu hayatlarına aktarmalıdırlar.Bütün ibadetlerde olduğu gibi Umre ibadetinde ilk ve temel şart Allah’ın rızasıdır. Yüce Rabbimiz Bakara süresinde bu hususu bizlere şöyle bildirmektedir. “Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın.”(3)

 

Aziz Kardeşlerim!

Umre yolculuğu; günahlarımızdan arınarak manevi temizliği elde etmek için büyük bir fırsattır. Çünkü Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (s.a.s)’de bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. “Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara keffârettir…”(4) Umre yolculuğu; mukaddes mekânların havasını teneffüs edip Sevgili Peygamberimizin doğduğu şehir Mekke’yi görebilme, kutsal mekânları ziyaret edebilme imkânını sunmaktadır. Umre Yolculuğu; dünyadayken cennete girebilme ve orada ibadet yapabilme imkânını vermektedir. Bu müjdeyi biz Efendimiz (s.a.s)’den şöyle öğrenmekteyiz.“Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim havuzumun üzerindedir.”(5)

Yüce Rabbimden tüm Mümin kardeşlerime Kâbe’de tavaf edip, Efendimiz (s.a.s)’i ziyaret etmelerini, Umre yolculuğuna çıkan kardeşlerimin ise sağ ve selamet içerisinde, feyiz ve bereketler elde ederek memleketlerine geri dönebilmelerini niyaz ediyorum.

Hazırlayan

Ahmet ÜNAL

Uzman Vaiz

1. İbn-i Mace, Menasik, 5. (Hadis no: 2892).

2. Ahmed, III, 343-397

3. Bakara, 2/196

4. Buhârî, Umre, 1

5. Buhari, Fazlu's-Salat 5